Włącz obsługę JS

Apteka

Kierownik Apteki NZOZ MED-ROZ

mgr farmacji

Justyna Pelak

Kierownik Apteki

Telefon: 71 71 511 63

Absolwentka farmacji  Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez okres studiów aktywny członek sekcji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Młoda Farmacja oraz członek zarządu Koła Naukowego Farmakologii Klinicznej. Obroniła pracę z terapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, gromadząc dane badawcze w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu kierowanej przez prof. Alicję Chybicką.

W latach 2011-2012 Koordynator Danych w badaniach klinicznych  leków w międzynarodowym ośrodku badań klinicznych Synexus, oddział we Wrocławiu (prace m.in.nad cukrzycą typu 2 i osteoporozą postmenopauzalną).

Posiada doświadczenie w pracy w aptece zarówno sieciowej, jak i indywidualnej. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu fitoterapii, farmakoterapii w pediatrii, opieki farmaceutycznej w geriatrii, etc. 

Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na kierunku „Strategiczne zarządzanie apteką”. Autorka artykułów w branżowym periodyku „Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki”.

Członek Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji. Szczególnie interesuje się zagadnieniami opieki farmaceutycznej, badań klinicznych, interakcji lekowych, kosmetologii i dietetyki. Biegle włada językiem angielskim, posiada też certyfikat B2 Mittelstufe Deutsch.