Włącz obsługę JS

dr n. med. Beata Tomasiewicz

dr n. med.

Beata Tomasiewicz

Specjalista chorób wewnętrznych, Nefrolog

Dr n med. Beata Tomasiewicz ukończyła Wydział Lekarski  Akademii Medycznej  we Wrocławiu w  1995 roku.  Następnie uzyskała specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych (specjalista chorób wewnętrznych  I i II st.), a  w 2010 roku  specjalizację z nefrologii.   

W latach 2009 – 2013 była słuchaczką  studiów  doktoranckich  w  Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Studia zakończyła  obroną pracy doktorskiej z zakresu nefrologii  uzyskując tytuł doktora nauk medycznych .

Od 2006 roku związana jest z Kliniką Chorób Wewnętrznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu . Od  2005 roku  pracuje z chorymi  leczonymi nerkozastępczo (dializami i hemodializami). Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem chorych z RZS i ZZSK o ciężkim przebiegu leczonych biologicznie w ramach programów lekowych NFZ. 

Jej kompetencje medyczne poparte są wieloletnim doświadczeniem oraz ustawicznym pogłębianiem ogólnej wiedzy medycznej.