Włącz obsługę JS

Podstawowa opieka zdrowotna

POZ - LEKARZE

Kazimierz Rozumek
lek. med Mjr w stanie spoczynku

Kazimierz Rozumek

Grzegorz Rozumek
Ppłk dr n. med.

Grzegorz Rozumek

PORADY TELEFONICZNE

W naszej placówce udzielamy porad telefonicznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tego rodzaju świadczeń proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 71 715 11 60
w terminach:

LISTA BADAŃ DOSTĘPNYCH W RAMACH POZ

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retykulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • FT3,
 • FT4,
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.
 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną.
 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.
 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.
 • spirometria
 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Wszystkie badania laboratoryjne są wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. link do badań

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23.06.2006 Dz. U. nr 61, poz. 435, pkt 7.1"WSZYSTKIE BADANIA LABORATORYJNE MUSZĄ PODLEGAĆ KONTROLI." Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 4. WSKzP SP ZOZ spełnia wymagania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz posiada certyfikat ISO 9001:2015. Prowadzi systematyczną, należycie dokumentowaną kontrolę jakości parametrów analitycznych w oparciu o wysokiej jakości materiały kontrolne.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w laboratorium obejmuje wszystkie wykonywane badania:
 • hematologiczne
 • biochemiczne
 • z zakresu analityki ogólnej
 • immunologiczne
 • koagulologiczne
 • mikrobiologiczne

Bierze również udział w:

 1. Międzylaboratoryjnej krajowej kontroli jakości organizowanej przez:
  1. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (COBJwDL)
  2. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO w Warszawie

 2. Międzynarodowej kontroli jakości organizowanej przez:
  1. Randox International Quality Assessment Scheme w Anglii (RIQAS)
Dzięki prowadzonej kontroli jakości zapewniamy wymaganą, wysoką wiarygodność wydawanych wyników.