Włącz obsługę JS

Pracownia USG

Pracownia USG

USG jamy brzusznej

Jest to metoda diagnostyczna w przypadku pojawienia się dolegliwości ze strony jamy brzusznej o charakterze bólu,dyskomfortu, kolki, powiększenia obwodu brzucha. Badanie wykonywane jest również przy podejrzeniu kamicy pęcherzyka żółciowego, kamicy nerkowej, kamicy pęcherzyka żółciowego, a także w przypadku pojawienia się obrzęków, utraty masy ciała, żółtaczki, nadciśnienia tętniczego. Badanie USG brzucha u dzieci wykonuje się m. in. w przypadku podejrzenia, zakażenia w układzie moczowym, przedwczesnego dojrzewania płciowego, żółtaczki, zaparć.

Przygotowanie do badania usg jamy brzusznej

W celu optymalnej oceny narządów jamy brzusznej u dorosłych i starszych dzieci badanie powinno być wykonane na czczo lub bez posiłku(7-8 godzin ), po 2-4 dniowym przyjmowaniu leku zmniejszającego wzdęcia dimetykon (nazwy handlowe Espumisan, Esputicon). Kapsułki dimetykonu należy rozgryźć i przyjmować 3 razy dziennie po 3 kapsułki. Leki te dostępne są w aptece bez recepty.
Prosimy również, aby NIE spożywać przed badaniem płynów, palić papierosów i żuć gumy. Spożycie płynów, a wraz z nimi połykanie powietrza może istotnie utrudnić ocenę narządów nadbrzusza w tym trzustki i sąsiadujących narządów nadbrzusza. Butelkę z niegazowaną wodą proszę jednak zabrać ze sobą. W trakcie badania lekarz zadecyduje, czy należy przyjąć porcję wody w celu oceny pęcherza moczowego. Jakość wykonania badania USG jamy brzusznej zależy od zawartości jelit i żołądka. Nadmierna obecność gazów jelitowych utrudnia przechodzenie fal ultradźwiękowych, co może przekładać się na brak możliwości uwidocznienia przysłoniętego organu. Aby zminimalizować obecność gazów w jelitach należy najlepiej 2 dni przed badaniem unikać przejadania się lub spożywania wzdymających pokarmów, np. nadmiernej ilości słodyczy, owoców i soków owocowych, potraw smażonych, warzyw strączkowych, napojów gazowanych.

USG gruczołu tarczycowego

Jest to  podstawowa metodą obrazowania tego narządu. Wykonywane jest przy zaburzeniu funkcji tarczycy (niedoczynność, nadczynność), ocenie wola guzkowego, podejrzeniu guzków tarczycy, przy pojawieniu się wytrzeszczu oczu, zaburzeniach rytmu serca, chudnięciu, otyłości, zaburzonym poziomie cholesterolu. Badanie USG tarczycy należy optymalnie wykonać przed konsultacją endokrynologiczną, łącznie z badaniami z krwi oceniającymi funkcję narządu( TSH,fT3,fT4), a w przypadku podejrzenia procesu autoimmunologicznego także z badaniem anty TPO i TRAK.

Przygotowanie do badania usg gruczołu tarczowego 

Nie jest potrzebne żadne specjalne przygotowanie. Prosimy o nałożenie odzieży umożliwiającej dostępu do szyi. W pracowni USG gruczoł tarczycowy badamy również u dzieci aparatem USG wyposażonym w sondę o wysokiej rozdzielczości, zawsze z zastosowaniem trybów dopplerowskich.

USG serca - echokardiografia

Jest podstawową metodą diagnostyki kardiologicznej. W badaniu ocenia się wielkość jam serca, grubość mięśnia sercowego, czynność lewej i prawej komory, funkcję zastawek serca, aortę, osierdzie, obecność patologicznych objawów sercowych związanych z chorobami innych narządów (np. choroby płuc, nadciśnienie tętnicze). 

Wskazaniami do badania echokardiograficznego są objawy zmniejszonej tolerancji wysiłku fizycznego, duszności, obrzęków kończyn dolnych i wodobrzusza, ocenę powikłań nadciśnienia tętniczego i zawału serca, diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zatorów tętniczych, udaru mózgu, diagnostykę gorączki. 

Przygotowanie do badania usg serca

Nie jest potrzebne specjalne przygotowanie. Zalecane jest jednak, aby dzień przed badaniem nie spożywać nadmiernej ilości pokarmów, które mogłyby wzdymać brzuch i uciskać na przeponę. Podczas badania USG serca pacjent pozostaje z odkrytą klatką piersiową. Zgłaszając się na badanie należy zabrać ze sobą dostępne wyniki poprzednich badań USG serca, a także posiadane zapisy EKG.

USG węzłów chłonnych

Badanie ultrasonograficzne węzłów chłonnych najczęściej wykonuje się w razie pojawienie się widocznego, namacalnego lub bolesnego guzka na szyi, pod pachą lub w pachwinie. Węzły chłonne ocenia się także w chorobach zakaźnych, chorobach układu krwiotwórczego, chłoniakach, nowotworach. W przypadku chorób układu krwiotwórczego oraz mononukleozy zakaźnej, oprócz węzłów, niezbędne jest również badanie USG wątroby i śledziony. W części przypadków, gdy podejrzewa się możliwość choroby nowotworowej lub w celu jej wykluczenia, lekarz może zalecić rozszerzenie diagnostyki obrazowej na inne obszary ciała.

Przygotowanie do badania usg węzłów chłonnych  

Badanie USG węzłów chłonnych w jamie brzusznej należy się przygotować tak jak do badania USG brzucha, szczegóły tutaj . W przypadku badania węzłów chłonnych szyjnych, pachowych, obojczykowych, pachwinowych nie jest potrzebne specjalne przygotowanie. Prosimy jednakże o nienakładanie odzieży, która utrudnia dostęp do badanych miejsc. W zależności od badanego obszaru ciała oraz od wieku pacjenta do badania węzłów chłonnych używamy każdorazowo różnych, specjalnie przystosowanych głowic ultrasonograficznych, a także specjalistycznych trybów obrazowania  węzłów, które są pomocne w różnicowaniu tzw. węzłów odczynowych od nowotworowych.

USG przezciemiączkowe

Jest to podstawowa metoda obrazowania mózgu i struktur okołomózgowych u niemowląt. Badanie jest bezbolesne i nieryzykowne w porównaniu do rezonansu magnetycznego, podczas którego dziecko jest usypiane. Wykonanie USG główki jest możliwe aż do momentu zarośnięcia ciemiączka, czyli chrzęstnej struktury pokrywy czaszki dziecka. USG przezciemiączkowe zwykle zalecane jest przez neonatologa, pediatrę lub neurologa dziecięcego w celu oceny mózgu wcześniaków, dzieci z małą masą urodzeniową, dzieci po epizodzie niedotlenienia lub krwawienia wewnątrzczaszkowego w trakcie porodu lub okresu noworodkowego, a także w przypadku podejrzenia wady układu nerwowego, np. wodogłowia.

Przygotowanie do badania USG przezciemiączkowego

Przed badaniem USG zaleca się nakarmienie niemowlęcia, co uspokoi i odpręży dziecko, a przez to ułatwi przeprowadzenie badania. Rodziców prosimy o zabranie smoczka, pieluszki i kocyka, a także unikanie nadmiernego pobudzenia dziecka podczas badania. Pamiętajmy, że do badania USG przezciemiączkowego należy zapewnić dobry dostęp do główki niemowlęcia.

USG narządu ruchu

W zakresie badań USG układu mięśniowo - szkieletowego wykonujemy ocenę:  stawów biodrowych, kolanowych, skokowych, ścięgna Achillesa, stawów stopy, stawu ramieniowego/barkowego, stawu łokciowego, nadgarstka i ręki. Zaletami USG stawu są możliwość dokładnej oceny struktur powierzchownych jak więzadła poboczne, mięśnie, ścięgna i przyczepy, zachyłki stawu kolanowego, tkanki okołostawowe, okoliczne powierzchnie kostne, a w ograniczonym zakresie chrząstka stawowa, łąkotki, maziówka. Największą przewagą badania USG stawu jest możliwość wykonania badania dynamicznego( w ruchu), a także nakłucia stawu pod kontrolą USG przy obecności wysięku.

Przygotowanie do badania USG narządu ruchu 

Do wykonania  USG nie jest konieczne żadne specjalne przygotowanie. Zalecamy jednak nałożenie odzieży, która nie będzie utrudniać dostępu do badanej okolicy i nie będzie krępować ruchu badanego stawu, mięśnia, czy ścięgna. W pracowni usg stawy, ścięgna i mięśnie badamy aparatem USG wyposażonym w sondę o wysokiej rozdzielczości, z zastosowaniem specjalnych trybów do badania układu mięśniowo - szkieletowego oraz czułych trybów dopplerowskich pomocnych w diagnozowaniu zapalenia błony maziowej stawu i tkanek miękkich.

USG Doppler żył i tętnic

Wskazaniami do wykonania USG żył kończyn dolnych są m.in. podejrzenie zakrzepicy, ocena wydolności żył, poszukiwanie przyczyny obrzęków kończyn dolnych, pajączków żylnych, żylaków i owrzodzeń na skórze kończyn, przygotowanie do zabiegów na żyłach i żylakach, ból i uczucie ciężkości nóg. W USG można uwidocznić prawie wszystkie tętnice w organizmie. Najczęściej wykonywanym badaniem USG tętnic są  przepływy dogłowowe, czyli USG tętnic szyjnych oraz kręgowych. Wskazaniami do wykonania tego badania są zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia widzenia, omdlenia, udar mózgu oraz jego profilaktyka, ocena miażdżycy i zwężeń tętnic, podejrzenie niewydolności podstawno-kręgowej,   podejrzenie tętniaka oraz innych rzadkich chorób tętnic, jak np. choroba Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. Często wykonywanym badaniem jest również USG tętnic kończyn dolnych. Wskazaniem do jego wykonania są stwierdzenie braku tętna na stopach, bóle nóg o typie chromania przestankowego (bóle łydek przy chodzeniu), ocena miażdżycy i stopnia niedokrwienia kończyn dolnych, zatory tętnicze, podejrzenie choroby Buergera (zakrzepowo - zarostowe zapalenie tętnic u palących papierosy). Tętnice kończyn górnych bada się w USG dopplerowskim w przypadku podejrzenia zespołu górnego otworu klatki piersiowej, a także w ramach oceny zespołu Reynauda.

Przygotowanie do badania USG Doppler żył tętnic

Do badania USG tętnic i żył nie jest potrzebne specjalne przygotowanie. Nie należy jednak nakładać odzieży utrudniającej badanie, np. golfu lub bluzek z ciasnym kołnierzykiem w przypadku badania przepływów dogłowowych oraz obcisłej bielizny w przypadku badania USG tętnic kończyn.

USG ślinianek

Wskazaniami  do wykonania badania USG ślinianek jest podejrzenie kamicy lub zapalenia ślinianki, obecność guzka, obrzęku lub bólu w okolicy ślinianki, zespół suchości ust, zespołu Sjogrena  a także nadczynność przytarczyc. 

Przygotowanie do badania USG ślinianek

Nie jest potrzebne żadne specjalne przygotowanie. Badanie USG ślinianek wykonujemy aparatem wyposażonym w sondę o wysokiej rozdzielczości, zawsze z zastosowaniem trybów dopplerowskich oraz trybów oceniających mikrokrążenie tkankowe.

USG Doppler przepływy wątrobowe i nerkowe

Wskazaniami do wykonania dopplerowskiego badania USG przepływów nerkowych i okolicznych naczyń są diagnostyka nadciśnienia tętniczego, podejrzenie zakrzepicy żyły nerkowej, uwidocznienie podczas standardowego badania USG jamy brzusznej patologii nerki (np. guz nerki, marskość), podwyższone wartości parametrów nerkowych w badaniach laboratoryjnych, np. kreatynina. Badanie wykonuje się także w ramach oceny nerki przeszczepionej. Badanie USG przepływów wątrobowych łącznie ze standardową oceną morfologii wątroby i śledziony służy ocenie nadciśnienia wrotnego, czyli podwyższonego ciśnienia krwi w żyle wrotnej, które może być przyczyną żylaków przełyku. W badaniu można również wykryć takie patologie jak zakrzepica w żyle wrotnej i jej dopływach, zakrzepica w żyłach wątrobowych.

Przygotowanie do badania USG Doppler przepływy wątrobowe i nerkowe

W celu optymalnej oceny przepływów wątrobowych i nerkowych badanie powinno być wykonane na czczo, po przygotowaniu Espumisanem. Więcej o przygotowaniu do badania USG jamy brzusznej i przepływów nerkowych wątrobowych przeczytają Państwo tutaj.